به نام خالق زیبایی ها


کوهنگ در سال 1361 با تولید قطعات خودرو شروع به کار نمود و در سال 1365 ظرفیت تولید را در   زمینه ریخته گری و ماشین کاری افزایش داده که تا کنون هم در بازار داخلی از محبوبیت خاصی برخوردار است این مجموعه در سال 1370 شروع به تولید قطعات فایبر گلاس و سایر مواد اعم از تزریق و یا پرس فعالیت خود را گسترش داده و تا امروز موفقیت خود را مدیون مجموعه ای مجرب و کار آمد می داند که با توفیق الهی هر روزمان بهتر از دیروز است.